Nanoklece z platiny a niklu zefektivní vodíkovou energetiku