Nanočásticový sprej citelně omezuje šíření infekcí systémy filtrace vzduchu