Nanobrčko odebere vzorek obsahu buňky bez poškození