Nanoasociace a liberecká univerzita zlepší propagaci a prezentaci výsledků v oblasti nanotechnologií