Nakažení dobrovolníci často přišli o čich na měsíce