Nadcházející ekonomické recesi lze čelit spojováním sil, vyšší kvalitou produkce i efektivností