Na vývoji lehkých dronů s vodíkovými články se podílejí odborníci v Česku