Na Sněmu Svazu průmyslu vládě připomeneme výzvy, které před námi stojí