Na slavnostním zahajovacím večeru bylo oceněno sedm statečných