Na sanaci bývalých uranových dolů se finance našly