Na rozdíl od Američanů Rusové ozbrojeným robotům důvěřují