Na Moravě přibude koncem roku transformovna, v severních Čechách zase rozvodna