MWC Barcelona 2022: Mobi lní technologie v kontextu invaze na Ukrajinu