Může se Německo stát nezávislé na ropě, uhlí a plynu?