Multifunkční poloprovozní jednotka pro snižování polutantů z odpadního plynu