Možnosti vzdálené spolupráce přinášejí řadu výhod, osobní kontakty však plně nenahradí