Možnost identifikovat zákazníky na dálku už i v České repub lice