Možná poslední šance jak zachránit úroveň průmyslu