Montáž inteligentních elektroměrů zdárně pokračuje