Monitorování před účinky přepětí a statické elektřiny