Modernizace odprášení spalin spékacích pásů aglomerace Sever závodu Vysoké pece společnosti ArcelorMittal Ostrava