Miroslav Václavík: „V podpoře aplikovaného výzkumu vytrvale pádlujeme proti proudu“