Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo: Program EFEKT 2009