Ministerské ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu získali dva profesoři ZČU v Plzni