Michail Bykov: „Preferujeme použití kombinace pasivních a aktivních bezpečnostních systémů“