Meziroční objem vývozu vzrostl u 43 % exportních firem