Mezilidské vztahy a soudržnost kolektivu jsou důležitým základem firmy