Měřicí zařízení ÚVEE FEKT VUT v Brně pro sledování malých vzdáleností na rotujících částech