Měření profilů, rovinnosti a drsnosti za pouhou sekundu