Maximální flexibilita a efektivnost u silových svěráků