Materiál, který cloní elektroniku před zářením, lze ovládat elektřinou