Martin Hájek: „Nikdo nechce spalovat veškerý odpad.“