Mapa připojitelnosti pomůže při plánování fotovoltaické elektrárny