Manažer kybernetické bezpečnosti je klíčovým člověkem, bez něj je firma zranitelnější