Makino v Bratislavě představilo veřejnosti nové produkty včetně praktických ukázek