Lithium-iontové baterie s perovskitem je možné přímo dobíjet slunečním zářením