Listopadová čísla ukazují příznivý moment ve vývoji českého zahraničního obchodu