Lidar s novými poznatky při trojrozměrném snímání Země