LiCon předvedl zpřesňování obrábění v živých ukázkách