Letošní Ceny Wernera von Siemense už mají své držitele. Oceněni byli studenti, vědci i mladí pedagogové