Laserovými pulzy lze zmagnetovat i nemagnetické materiály