Laserové technologie – mezník v kosmické komunikaci