Laserové svařování na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, VCSVTT