Laserové skenování, simulační softwary, měřicí systémy… na stánku Hexagon