Laserová spektroskopie pomůže s tříděním kovového odpadu