Lahve podle studenta Technické univerzity v Liberci budou vyrábět Švédové