Kvalita je to, co spojuje naši minulost i naši cestu do budoucna