Kovové drátky z uhlíku napomohou vývoji uhlíkové elektroniky