Kotlíkové dotace otevírají českým domácnostem cestu k peletám