Kosmická kostka z Fakulty elektrotechnické ČVUT je technologický unikát